Certifikace

Stavební činnost je realizována v souladu s integrovaným systémem řízení – dle norem ISO 9001:2009 (systém managementu jakosti), ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a normou BSI-OHSAS 18001:2008 (systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) prověřené spol. LL-C Czech Republic s.r.o., Vinohradská 184, Praha 3 a norem ČSN.

Společnost realizuje stavební činnost kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s externími odbornými subdodavateli. Naším cílem je předání stavebních zakázek v požadované kvalitě, ceně a v dohodnutém termínu tak, abychom naplňovali Motto  společnosti „Kvalitou ke spokojenosti zákazníků“.

Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému do výše 30 mil. Kč a je zařazena do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) v rámci programu Nová Zelená úsporám.

Ke stažení:

ISO 14001:2015 – Stavební řemesla Zeman

ISO 9001:2015 – Stavební řemesla Zeman