Rozpočtování staveb

Jedním z nejdůležitějších dokumentů stavby je nepochybně položkový rozpočet. Stavba je v něm detailně popsána prostřednictvím jednotlivých položek. Číselný kód, popis položky, množství a vybraná jednotková cena pak stanoví cenu díla. Položkový rozpočet je důležitý nejen při tvorbě nabídky, ale i při provádění díla a jeho fakturování. Naši odborníci pracují s jedním z nejlepších rozpočtových programů Kros Plus, na který jsou každoročně školeni.

 

Můžeme Vám tady nabídnout následující služby:

  • sestavení výkazu výměr dle Vámi předané dokumentace,
  • následné vypracování položkového rozpočtu,
  • ocenění položkového rozpočtu, výkazu výměr dle aktuálního ceníku URS ( ceník stavebních prací).