Kontakty

Obchodní jméno
Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.
Právní forma
právnická osoba
Sídlo
Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
Adresa pro písemný styk
Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
649 461 34
DIČ
CZ64946134
Bankovní spojení
Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu 2090007001/5500
Registrace
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42839, spis. zn. Firm 53133/95, den zápisu 24.1.1996

 

 

Antonín Zeman
jednatel společnosti
777 662 351
zeman@remesla-zeman.cz
Ing. Miroslav Zeithaml
výkonný ředitel společnosti a odpovědný zástupce
777 662 353
zeithaml@remesla-zeman.cz
Jana Špičáková
asistentka jednatele
777 662 359
spicakova@remesla-zeman.cz
Ing. Otakar Dosoudil
příprava výroby
775 888 069
dosoudil@remesla-zeman.cz
Ing. Ronald Kergal
konzultant a inženýring
725 875 658
rkergal@gmail.com
Milan Pitař
příprava výroby
777 662 356
pitar@remesla-zeman.cz
Jan Čermák
stavbyvedoucí
724 795 744
cermaqk@tiscali.cz

 

Kde nás najdete