Kontakty

Obchodní jméno
Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.
Právní forma
právnická osoba
Sídlo
Březová 265, Statenice, 252 62
Adresa pro písemný styk
K Palpostu 1044, Chýně, 253 03
Provozovna firmy
K Palpostu 1044, Chýně, 253 03
649 461 34
DIČ
CZ64946134
Bankovní spojení
Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu 2090007001/5500
Registrace
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42839, spis. zn. Firm 53133/95, den zápisu 24.1.1996

 

 

Antonín Zeman
jednatel společnosti
777 662 351
zeman@remesla-zeman.cz
Milan Pitař
výkonný ředitel společnosti 
777 662 356
pitar@remesla-zeman.cz
Jana Špičáková
asistentka jednatele
777 662 359
spicakova@remesla-zeman.cz
Ing. Otakar Dosoudil
příprava výroby
775 888 069
dosoudil@remesla-zeman.cz
Ing. Ronald Kergal
konzultant a inženýring
725 875 658
rkergal@gmail.com

 

Kde nás najdete