Kontakty

Obchodní jméno  Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.
 Právní forma  právnická osoba
 Sídlo  Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
 Adresa pro písemný styk  Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
 IČ  649 461 34
 DIČ  CZ64946134
 Bankovní spojení  Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu  2090007001/5500
 Registrace  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42839, spis. zn.  Firm 53133/95, den zápisu 24.1.1996

 

 Jméno a příjmení  Funkce  Telefon  E-mail
 Antonín Zeman  jednatel společnosti 777 662 351  zeman@remesla-zeman.cz
 Ing. Miroslav Zeithaml  výkonný ředitel společnosti a odpovědný zástupce  777 662 353  zeithaml@remesla-zeman.cz
 Dagmar Fajáková  asistentka jednatele  777 662 359  fajakova@remesla-zeman.cz
 Ing. Otakar Dosoudil  příprava výroby  775 888 069  dosoudil@remesla-zeman.cz
 Ing. Ronald Kergal  konzultant a inženýring  725 875 658  rkergal@gmail.com
 Milan Pitař  příprava výroby  777 662 356  pitar@remesla-zeman.cz
 Jan Čermák  stavbyvedoucí  724 795 744  cermaqk@tiscali.cz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení: *

Telefon:

Váš E-mail: *

Váš dotaz nebo zpráva: *

Kde nás najdete