Rekonstrukce

Jako generální dodavatel se zaměřujeme na rekonstrukce bytových i nebytových prostor.  Zajisťujeme zaměření stávajícího stavu, posouzení technického stavu stávajících konstrukcí, statické posudky, vypracování projektové dokumentace s návrhem nového dispozičního řešení včetně projednání s účastníky řízení a orgány státní správy. Vaši rekonstrukci dovedeme procesem od vydání „stavebního povolení“ až po vyřízení záležitostí týkající se užívání stavby.