O nás

Pan Antonín Zeman začal s podnikáním ve stavebnictví již v roce 1989 na základě povolení tehdejšího Národního výboru. Předmětem podnikání byla tenkrát stavební řemesla a dokončovací práce. Během následujících let se však firma Stavební řemesla – Zeman proměnila ve středně velkou prosperující stavební společnost s uceleným portfoliem stavebních prací.

V současnosti firma realizuje kromě oprav a rekonstrukcí i kompletní stavby na klíč. Má za sebou řadu zakázek státního resortu i stavby desítek rodinných domů. Aktivita společnosti není nutně
spjata jen s regionem, zakázky přijímá po celých Čechách.

Za TOP zakázku posledních let lze jistě považovat rekonstrukci armádní vily na Praze 6 určenou k užívání prezidentskému páru Václavu Klausovi s manželkou. Dvacet let také firma zajišťovala
stavební údržbu v Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 Střešovicích.

Seriozní doba záruky a co nejzajímavější cena pro investora jsou pevné body, které firmě otevírají cestu k dalším zakázkám. „Pokud někdo slibuje záruku na stavbu domu například 10 let, mělo by Vám být jasné, že je to nesmysl a jedná se o neseriozní slib, který firma v budoucnu nebude moci dostát.“ dodává pan Antonín Zeman.

Známkou stability je také nízká fluktuace zaměstnanců, kterých je v současné době ve firmě kolem třiceti. Ti stálí zde pracují 15 i 20 let a společně s firmou propluli obdobími, kdy bylo práce dost a kdy bylo práce méně.

Firma Stavební řemesla – Zeman s.r.o. podporuje nejrůznější společenské a sportovní akce. Dva roky byla například partnerem akce MISSIS České republiky, při které byla zvolena nejsympatičtější maminka a její ratolest. Výtěžek byl věnován na charitativní účely, především pak na provoz a chod dětských domovů v celé republice. Za zmínku stojí také to, že společnost je partnerem kliniky dětské chirurgie v Praze Motole.

Obchodní společnost Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., vznikla v roce 1996 transformací z fyzické osoby Stavební řemesla – Zeman a podniká v oblasti stavebnictví již od roku 1990. Hlavním předmětem činnosti je kompletní stavební činnost na území České republiky.

 Obchodní jméno  Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.
 Právní forma  právnická osoba
 Sídlo  Březová 265, Statenice, 252 62
 Provozovna a adresa pro písemný styk  K Palpostu 1044, Chýně, 253 03
 IČ  649 461 34
 DIČ  CZ64946134
 Bankovní spojení  Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu  2090007001/5500
 Statutární orgán  Antonín Zeman – jednatel
 Odpovědný zástupce dle § 11 zákona  č. 455/1991 Sb  Ing. Miroslav Zeithaml, autorizovaný inženýr
 Představitel vedení IMS (ISO 9001,  14001, 18001)  Ing. Miroslav Zeithaml
 Pojištění odpovědnosti za škodu  do 30 mil. Kč
 Telefonní spojení +420 777 662 353 (ing. Zeithaml – výkonný ředitel)
 E-mail  zeman@remesla-zeman.cz
 www  www.remesla-zeman.cz
 Kontaktní osoba – pověřený zástupce  pro styk se zadavatelem Ing. Miroslav Zeithaml – výkonný ředitel
tel. +420 777 662 353
e-mail.: zeithaml@remesla-zeman.cz
 Registrace  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42839, spis. zn.  Firm 53133/95, den zápisu 24.1.1996
 Osvědčení o registraci  V Sod v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám