O nás

Pan Antonín Zeman začal s podnikáním ve stavebnictví již v roce 1989 na základě povolení tehdejšího Národního výboru. Předmětem podnikání byla tenkrát stavební řemesla a dokončovací práce. Během následujících let se však firma Stavební řemesla – Zeman proměnila ve středně velkou prosperující stavební společnost s uceleným portfoliem stavebních prací.

V současnosti firma realizuje kromě oprav a rekonstrukcí i kompletní stavby na klíč. Má za sebou řadu zakázek státního resortu i stavby desítek rodinných domů. Aktivita společnosti není nutně
spjata jen s regionem, zakázky přijímá po celých Čechách.

Za TOP zakázku posledních let lze jistě považovat rekonstrukci armádní vily na Praze 6 určenou k užívání prezidentskému páru Václavu Klausovi s manželkou. Dvacet let také firma zajišťovala
stavební údržbu v Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 Střešovicích.

Seriozní doba záruky a co nejzajímavější cena pro investora jsou pevné body, které firmě otevírají cestu k dalším zakázkám. „Pokud někdo slibuje záruku na stavbu domu například 10 let, mělo by Vám být jasné, že je to nesmysl a jedná se o neseriozní slib, který firma v budoucnu nebude moci dostát.“ dodává pan Antonín Zeman.

Známkou stability je také nízká fluktuace zaměstnanců, kterých je v současné době ve firmě kolem třiceti. Ti stálí zde pracují 15 i 20 let a společně s firmou propluli obdobími, kdy bylo práce dost a kdy bylo práce méně.

Firma Stavební řemesla – Zeman s.r.o. podporuje nejrůznější společenské a sportovní akce. Dva roky byla například partnerem akce MISSIS České republiky, při které byla zvolena nejsympatičtější maminka a její ratolest. Výtěžek byl věnován na charitativní účely, především pak na provoz a chod dětských domovů v celé republice. Za zmínku stojí také to, že společnost je partnerem kliniky dětské chirurgie v Praze Motole.

Obchodní společnost Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., vznikla v roce 1996 transformací z fyzické osoby Stavební řemesla – Zeman a podniká v oblasti stavebnictví již od roku 1990. Hlavním předmětem činnosti je kompletní stavební činnost na území České republiky.

 Obchodní jméno  Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.
 Právní forma  právnická osoba
 Sídlo  Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
 Adresa pro písemný styk  Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany
 IČ  649 461 34
 DIČ  CZ64946134
 Bankovní spojení  Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu  2090007001/5500
 Statutární orgán  Antonín Zeman – jednatel
 Odpovědný zástupce dle § 11 zákona  č. 455/1991 Sb  Ing. Miroslav Zeithaml, autorizovaný inženýr
 Představitel vedení IMS (ISO 9001,  14001, 18001)  Ing. Miroslav Zeithaml
 Pojištění odpovědnosti za škodu  do 30 mil. Kč
 Telefonní spojení +420 777 662 353 (ing. Zeithaml – výkonný ředitel)
 E-mail  zeman@remesla-zeman.cz
 www  www.remesla-zeman.cz
 Kontaktní osoba – pověřený zástupce  pro styk se zadavatelem Ing. Miroslav Zeithaml – výkonný ředitel
tel. +420 777 662 353
e-mail.: zeithaml@remesla-zeman.cz
 Registrace  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42839, spis. zn.  Firm 53133/95, den zápisu 24.1.1996
 Osvědčení o registraci  V Sod v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám