Likvidace odpadů

Naše společnost má povolení nakládat s odpady, zabezpečíme likvidaci nebezpečných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujících prováděcích právních předpisů.

Vyklízíme odpady z bytových i nebytových prostor včetně třídění, naložení a odvezení vlastními dopravními prostředky na řízené skládky.