Osobní reference

 Název zakázky
 Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy 2017
 Navýšení kapacity ZŠ Tursko – půdní vestavba budovy Tursko 2016
 Rekonstrukce objektu na ubytovnu Věznice Pankrác 2015
 Rekonstrukce a opravy budovy č.p. 172, Praha 8, Prvního pluku 2014
 Rekonstrukce bytového domu Čistovická, Praha – Řepy 2014
 Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu v Kolíně 2013
 Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně 2013
 Nástavba 4. NP Základní školy Velké Přílepy 2013
 Rekonstrukce přízemí pavilonu B v ÚVN – VFN Praha 2012
 Stavební úpravy lůžkového oddělení 4. NP pavilonu č. 10 – KPHCH 2012
 Novostavba MŠ v Tachlovicích 2011
 Novostavba provozního objektu LS Hradčany 2011
 Novostavba polyfunkční budovy LS Hamr na Jezeře 2011
 Nástavba objektu polikliniky Stamicova 21, Praha 6 – Petřiny 2010
 Modernizace vstupní haly a recepce admin. budovy MERO ČR v Kralupech 2010
 Úpravy prostor pro nově instalované CT v chirurgickém pavilonu ÚVN Praha 2009
 Stavební úpravy objektu Žufanova 1112 – 1114, Praha 6 – Řepy 2009
 Rekonstrukce ubytovny C, Dejvice 2008
 Rekonstrukce kuchyně v MŠ Bendova, Praha 6 – Řepy 2008
 Stavební úpravy č.p. 38, Ořech  2007
 Stavební část angio – kardiologického komplexu v ÚVN Praha  2007
 Stavební úpravy mateřské školky Roztoky – Žalov  2006
 1. etapa rekonstrukce pavilonu F1 v objektu ÚVN Praha  2005
 Oprava a nátěr fasády a úprava okolí budov Ústavu leteckého zdravotnictví  2004
 Rekonstrukce pavilonu XI v ÚVN Praha 2003
 Rekonstrukce sklepních prostor Domova sester – SAUNA 2002
 Rekonstrukce objektu „Dům péče o vojenské veterány“ v ÚVN Praha 2001